Eğitimler

Hızla gelişmekte olan dünyamızın ve ülkemizin değişen dinamiklerine adapte olmak ve toplumsal bilinçlenmeyi artırmak amacıyla bireylere ve ailelere yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. Amacımız, huzurlu yaşamı tehdit edebilecek tutumların ortaya çıkmadan önce engellenmesi ve bunu engelleyebilecek bilginin paylaşılması ve ulaşılabilir olmasıdır.

Halka açık olan bu projede seminerler, kurumumuzda her on beş günde bir, bahsi geçen konuda hâkim bir uzman tarafından ücretsiz olarak sunulur. Seminer, en az bir hafta öncesi www.maviyaprak.org sitesinde anasayfa duyurular bölümünde ve ayrıca facebook maviyaprak sayfasında yayınlanır. (Buradan takip edebilirsiniz)

Bireyi, işlevlerini sürdürdüğü sosyal çevreden ve gruplardan bağımsız olarak değerlendiremeyiz. “Bireyler sorunlu değildir, bireyin içinde yaşadığı grup içindeki dinamikler bireyi hatalı davranışlara yönlendirir” düşüncesi ile yola çıkarak belirli gruplara belirli konularda bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. Bir kurum için düzenlenen “Stres ile Baş Edebiliriz” konulu seminer veya bir anaokulu velileri için düzenlenen “Okul Öncesi Çocuklarda Okula Alışma Dönemi” konulu seminer bu çalışmalara örnektir. Bazen seminere uygulamalı çalışmalar eklenebilir.

Bu aşamada kurum yöneticisi, kurumun çalışan grupları içerisinde nelere ihtiyacı olabileceği konusunda merkezimiz uzmanları ile görüş alışverişi yapar ve bir veya bir dizi ana konu belirlenir. Bu seminer çalışması ücretlidir. Çalışmanın süresi ve derinliği ücretlerde farklılık gösterir.

Merkezimizde mesleki yetkinliği devamlı olarak geliştirme ve güncelleme esası ile çalışmaktayız. Bu amaçla ruh sağlığına yönelik meslek çalışanları ile düzenli olarak vaka paylaşımı oturumları düzenlenmektedir.

Vaka paylaşımlarında danışanın kimlik ve kişisel bilgileri deşifre edilmeden, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak danışmanın yürüttüğü seanslardan gerekli bulduğu konular tartışmaya açılır, gözlemler sunulur, aktarım ve karşı aktarım durumları incelenir, duygusal çatışmalar değerlendirilir. Meslek çalışanları arasında yapılan bilgi paylaşımlarıyla danışmanların mesleki yetkinliklerinin artması sağlanır.

Süpervizyon çalışmaları grup veya bireysel olarak, en az haftada bir, merkezimizde gerçekleşmektedir. Bu çalışmalara katılmak için aktif şekilde danışmanlık yapan meslek çalışanı olmanız (psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, çocuk gelişimci) şartı aranır. Grup halinde olan çalışmalar, gönüllülük usulüne dayanmakta olup ücret talep edilmemektedir. Bireysel süpervizyon görüşmelerinden seans ücreti talep edilir.

Bu programa göre merkezde, en az iki haftada bir işbirliği yapılan uzmanlar ile bir araya gelinir, danışmanlık ve psikoterapi tekniklerine yönelik paylaşımlar yapılır, yeni metot keşifleri paylaşılır ve teori ve uygulama çalışmaları geliştirilir. Bu çalışmalara katılmak için aktif şekilde danışmanlık yapan meslek çalışanı olmanız (psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, çocuk gelişimci) ve ilerleyen oturumlarda bilgi bankamıza yeni bilgi katma sözü vermeniz şartı aranır. En fazla üç saat süren ve grup halinde olan bu oturumlar gönüllülük usulüne dayanmakta olup ücret talep edilmemektedir. Sizde bunun bir parçası olmak, bilginizi paylaşmak, paylaşılan bilgilerden yararlanmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Teknik bilgi paylaşımları en az bir günlük süreye çoğaltılarak içinde uygulamalı çalışmaların da yer aldığı eğitimlerden ücret talep edilmektedir. Bu eğitimlerin ücretleri, planlanan süreye ve bilginin niteliğine göre farklılık gösterir. Eğitim planlandığı tarihten en az iki hafta önce www.maviyaprak.org adresinde anasayfa duyurular bölümünde ve facebook sayfamızda yayınlanmaktadır. Buradan takip edebilirsiniz.

Daha önce Mavi Yaprak Aile Danışma Merkezi organizasyonu tarafından düzenlenen eğitim ve seminerleri tekrar talep edebilirsiniz. Bunun için en az on kişilik gruplar oluşturmanız şartı aranır. Daha önce yayınlanan duyuruları görmek için

Merkezimizde ruh sağlığı alanında kendini geliştirmek ve bilimsel donanım kazanmak isteyen meslektaş adaylarına yönelik staj imkanı sununlamkatdır. Ekibimize katılacak olan stajyerler danışmanlık ofisi oryantasyonu kazanabilir, süpervizyon ve teknik paylaşımlara katılabilir, pratiklerini geliştirmek amacıyla kurumumuzun sağladığı danışmanlık seanslarını yürüterek mesleğe ilk adımlarını atabilmekteler. Ruh sağlığı alanındaki tüm son sınıf adayların ve yeni mezun meslek çalışanlarının (psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, çocuk gelişimci) başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Staj programından yararlanmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru formunu doldurup [email protected] adresine göndermeleri yeterlidir.

Başvuru Formu

Aile Danışmanları Derneği (Antalya) ile işbirliği halinde yürütülen “Bilgilen Güçlen” adlı projenin genel hedefi; genç kadınların erken yaşta evlenmelerini önlemek, evliliğin önlenememesi durumunda evlilik yaşamını desteklemek ve güçlendirmektir.

Erken yaşta evlenmek üzere Adalet Bakanlığı Antalya Adliyesi Aile Mahkemelerine başvuran genç kadınların/çocukların ve ailelerinin güçlendirilmesi ve genç kadınların erken yaşta evlenmelerini önlemek, evliliğin önlenememesi durumunda evlilik yaşamını desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yürütülmüştür.


İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi 2016 - 2017

Aile Danışmanları Derneği (Antalya) ‘ nin yürüttüğü, ulusalar arası insan ticareti suçu ile mücadele etmeyi amaçlayan projeye, eğitim ve danışmanlık desteği verilmiş, odak grup çalışmaları yapılmıştır. Vaka Yönetimi Araçları geliştirilmesinde işbirliği sağlanmıştır. Yürütülen projede, insan ticareti ile mücadele alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliği ağı kuruluyor, uygulanan yöntemler paylaşılıyor, bu yöntemlerin yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerin arttırılması yoluyla insan ticareti ile mücadeleye katkı sağlanıyor.